Kontakt

Pomoc, pytania: http://help.manifo.com/pl

Kontakt: Wyślij wiadomość.


Kurnik i wspólnicy spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie przy Al. Słowackiego 17a/401,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000531006,
posiadająca numer NIP: 6762481716

Tel.  
+48 731 107 999

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00