Kontakt

Centrum pomocy: https://help.manifo.com
Telefon: +48 731 107 999 (Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00)
E-mail: pomoc@manifo.com

Kurnik i wspólnicy spółka komandytowa
Al. Słowackiego 17a/401
31-159 Kraków

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531006 oraz posiada numer NIP: 6762481716.