Kontakt

Centrum pomocy: https://help.manifo.com
Telefon: +48 731 107 999 (Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00)
E-mail: pomoc@manifo.com

Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gorczańska 46
34-700 Rabka-Zdrój

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744778 oraz posiada numer NIP: 6772437013.