O nas

Historia


Pracując nad różnymi projektami zawsze brakowało nam narzędzia, dzięki któremu moglibyśmy zbudować szybko stronę firmową czy marketingową. Korzystaliśmy z różnych kreatorów dostępnych na rynku, ale żaden nie dawał nam takiej elastyczności jakiej oczekiwaliśmy. W 2007 roku powstał pomysł aby połączyć dwa bardzo odmienne narzędzia: kreator serwisów społecznościowych oraz kreator stron internetowych. Powstały pierwsze szkice, ale ze względu na rozpoczęte inne projekty nie kontynuowaliśmy prac.
W 2009 roku zakończyliśmy prace nad ówczesnymi projektami i zdecydowaliśmy się na realizację manifo. W tym celu utworzyliśmy nową firmę i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W grudniu 2009 roku otrzymaliśmy dotacje z Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Innowacyjna Gospodarka.