Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Administratorem Twoich danych osobowych, a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jest spółka Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Emaus 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744778, posiadająca numer NIP: 6772437013.

Dane osobowe są to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO jest to - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jak pozyskujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Ciebie i robimy to wyłącznie za Twoją zgodą. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji, podczas składania zamówienia na nasze usługi, czy kontaktując się z namszym Biurem Obsługi Klienta. Twoje dane przekazywane są nam również przez serwis Facebook, jeśli wybierzesz tą formę rejestracji w naszym serwisie.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Gdy zarejestrujesz się w naszym serwisie:
1. adres mailowy,
2. adres IP,
3. system operacyjny,
4. rodzaj przeglądarki internetowej,

Gdy zamówisz nasze usługi:
1. imię i nazwisko,
2. nazwę firmy (jeśli prowadzisz),
3. numer NIP,
4. adres zamieszkania / siedziby,
5. numer telefonu,
6. historię transakcji

Gdy kontaktujesz się z nami:
1. informację o wizytach z datą i dokładnym czasem odwiedzin,
2. czas jaki spędziłeś korzystając z kreatora stron,
3. udzielone przez Ciebie zgody,
4. wiadomości, które przesłałeś do naszego BOK-u

Jak wykorzystujemy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:
1. realizacji umowy o świadczenie usług kreatora stron internetowych, poczty, domeny, certyfikatu ssl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
3. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
4. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Komu przekazujemy Twoje dane?

Ponieważ korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, to Twoje dane siłą rzeczy przekazujemy następującym kategoriom podmiotów:
1. biuro rachunkowe, które prowadzi naszą księgowość,
2. systemy płatności, które obsługują płatności,,
3. firmie hostingowej, która w tym przypadku jest procesorem
4. rejestrom domen w zależności od nazwy domeny, której jesteś lub zamierzasz być abonentem 

Czy Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Tak, jeśli zamówisz i opłacisz usługę rejestracji domeny, której rejestr znajduje się w kraju poza EOG.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane:
1. Jeśli dane dotyczą zawartej umow, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
2. Jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie są Twoje prawa?

Prawa, które Tobie przysługują to:
1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo do przenoszenia danych ,
3. prawo do usunięcia danych przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,
4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 
6. prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Kontakt

Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych zawsze możesz zgłosić mailowo na adres: pomoc@manifo.com lub przesyłająć list na adres Administratora Danych Osobowych

Polityka cookies

Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Pliki cookies własne – zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
Pliki c
ookies zewnętrzne - zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.

Cookies wykorzystywane przez Administratora nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu.
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji 

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje cookies:

1. sesyjne – przechowywane są na Urządzeniu i pozostają zapisane do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki internetowej. Po zakończeniu sesji przeglądarki są usuwane z Urządzenia. Nie powodują pobierania danych osobowych Użytkownika ani informacji poufnych z Urządzenia
2. trwałe – są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tych Cookies. Nie powodują pobierania danych osobowych Użytkownika ani informacji poufnych z Urządzenia.

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu,
b) zapamiętanie ustawień Użytkownika podczas wpisywania komentarzy lub wpisów w księdze gości na stronach Serwisu.

2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
b) prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy:
Google Adsense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
DoubleClick (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Google+1 (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
Facebook Connect (administrator cookies Facebook Inc z siedziną w Usa lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
Facebook Social Plugins (administrator cookies Facebook Inc z siedziną w Usa lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu cookies do swojego Urządzenia w każdym czasie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku skorzystania z tej możliwości korzystanie z Serwisu lub niektórych z jego funkcjonalności może być utrudnione lub niemożliwe.

Poniżej zostaje przedstawiony sposób zmiany ustawień dotyczących Cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:
Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955
Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042
Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie i wy%C5%82%C4%85czanie obs%C5%82ugiciasteczek
Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Urządzenia mobilne:
Android - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
Blackberry - http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp